Vrácení kauce po ukončení nájmu? Jak postupovat
27. 08. 2021

Vrácení kauce po ukončení nájmu? Jak postupovat

Vrácení kauce po ukončení nájmu? Jak postupovat

Bydleli jste v pronájmu? Pak jste s velkou pravděpodobností platili před samotným stěhováním kauci.

Ta je obvykle vratná – to znamená, že vám ji musí pronajímatel vrátit v okamžiku, kdy se stěhujete
z pronájmu pryč.

Co všechno byste měli o kauci a jejím vrácení vědět?

Kauce, jinými slovy jistota, je forma zajištění pohledávky pronajímatele vůči nájemci . Pronajímatel
bytu s sebou totiž nese riziko, že nájemce způsobí věcnou škodu v bytě, nebo že nesplní svoje
finanční závazky proti pronajímateli. Občanský zákoník tedy pronajímateli umožňuje vyžadovat po
nájemci peněžitou částku – kauci.
Kauce může být maximálně ve výši trojnásobku vašeho měsíčního nájmu.

JAK VYSOKÁ MŮŽE BÝT KAUCE?
Výška kauce se většinou pohybuje ve výši jednoho nebo dvou měsíčních nájmů – v případě
nadstandardně vybaveného bytu může být tato částka i vyšší, nikdy však nemůže činit více než 3
měsíční nájmy. Ve vaší nájemní smlouvě by měla být specifikována nejen výše kauce, ale také údaj o
tom, zda se kauce v průběhu vašeho nájemního vztahu doplňuje (třeba při vyčerpání její části), nebo
jak je úročena. Ve smlouvě by mělo být specifikováno také to, zda je nezaplacení nebo nedoplnění
kauce považováno za hrubé porušení povinností nájemce, které může být příčinou výpovědi z nájmu.

K ČEMU KAUCE SLOUŽÍ?
Vratná kauce slouží jako záruka pro pronajímatele. Jde o typ jakési zálohy, kterou může pronajímatel
použít k uhrazení škod vzniklých v bytě nájemcem, nebo v případě, že nájemce nezaplatil nájem,
zálohy na služby, případně jejich vyúčtování. Vždy ale platí povinnost pronajímatele kauci vrátit zpět
nájemci – a to po skončení nájmu.

!! Kauce nesmí být použita k uhrazení oprav spojených s běžnou údržbou a používáním bytu. !!

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
 Výše kauce by měla být sjednána v nájemní smlouvě. Tam by mělo být ukotveno také to, v jakých
případech může být z kauce čerpáno, za jakých podmínek bude kauce vrácena, ale také to, kdy musí
být vrácena.

 • Horní hranice pro stanovení výše kauce činí dle občanského zákoníku trojnásobek měsíčního
  nájemného – nepočítají se sem zálohy na služby.
 • Pronajímatel má ze zákona povinnost vrátit kauci po skončení nájmu, a to bez zbytečného odkladu.
  To v případě, že pokud není v nájemní smlouvě tento bod sjednán jinak.
 • Vrácení kauce se váže ke skončení nájmu, ne k vyklizení bytu.
 • Kvůli problematice s vrácením kauce vám doporučujeme sepsat předávací protokol, kde bude
  seznam případných škod, ale také výška jejich úhrady.

  CO O VRÁCENÍ KAUCE MOŽNÁ NEVÍTE
  Po skončení nájmu má nájemce právo nejen na vrácení kauce, ale také má nárok na vyplacení úroků
  z poskytnuté kauce – a to za dobu od jejího poskytnutí po vrácení. Výši úroků můžete také zahrnout
  do nájemní smlouvy, v opačném případě se výše úroků stanovuje dle zákonné stavby. Tyto úroky
  vychází z principu bankovního úvěru. Vzhledem k tomu, že je jako kauce poskytována finanční částka,
  se kterou může pronajímatel nakládat libovolně, vzniká nájemci právo na úroky.

  Vše související s kaucí si nechte zapracovat do nájemní smlouvy.
  Pronajímatel má právo kauci započíst k úhradě dlužného nájemného a nedoplatků při jejich vyúčtování.
  Jestliže dojde k poškození pronajímaného bytu, nebo jeho vybavení, může pronajímatel kauci použít na jejich uhrazení.
  Nájemcem způsobené škody však musí pronajímatel prokázat –
  ideálně za pomoci fotografií nebo svědků.
  Pokud si však myslíte, že si může nějaké důvody pronajímatel „jen tak“ vymyslet, není to pravda.
  Pronajímatel si kauci nesmí ponechat z důvodů běžného opotřebení bytu, které vzniklo jeho běžným užíváním.
  V takovém případě za vady odpovídá majitel bytu a kauce na tyto náklady nesmí být použita.
Naďa Vanišová - REALITY VANIŠOVÁ
Autor: Naďa Vanišová - REALITY VANIŠOVÁ

  

 

logo_transparent_reality_vanisova_4

 

 

 

 

 nada

 

 

 

 

 

V realitách jsem od roku 2013. I mé předchozí pracovní aktivity byly spojené s úctou a profesionálním přístupem ke klientům. 

Mé přání bylo zůstat vždy sama sebou, a proto jsem v roce 2016 založila svoji vlastní realitní společnost, která nese moje jméno - Reality Vanišová.  

Práce realitního makléře mě skutečně baví a snažím se ji odvádět na špičkové úrovni. Točím video prohlídky, využívám profesionálního fotografa, vytvářím Home Staging, pracuji na sociálních sítích... vše s jasným cílem. Prodat vaši nemovitost za co nejvyšší cenu k vaší plné spokojenosti. 

Proč vznikly tyto stránky?

Abych zde prezentovala, že když dva dělají totéž, nikdy to není totéž. Je všeobecně známo, že rozdíl mezi makléři je řekněme nemalý. Prosím, přečtěte si mé tipy a články. Věřím, že vám tyto informace pomohou v rozhodování a že si pro prodej nemovitosti zvolíte tu správnou cestu. 

Za každým prodejem nemovitosti se totiž skrývá lidský příběh. A to je důvod, proč by nikdo neměl tak důležitý životní krok podceňovat. Ani prodávající, ani makléř. 

Záleží mi na odvedení špičkové práce a na spokojenosti klienta. A dbám na svém dobrém jménu a pověsti. Za mě pak hovoří reference spokojených klientů. 

Pokud jste dočetli až sem, máte můj obdiv a děkuji Vám. Pokud Vás cokoliv dalšího zajímá, neváhejte mě kontaktovat. Ráda se s Vámi sejdu u kávy.

Naďa Vanišová - Váš průvodce vrealitách

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů