Vrácení kauce po ukončení nájmu? Jak postupovat
27. 08. 2021

Vrácení kauce po ukončení nájmu? Jak postupovat

Vrácení kauce po ukončení nájmu? Jak postupovat

Bydleli jste v pronájmu? Pak jste s velkou pravděpodobností platili před samotným stěhováním kauci.

Ta je obvykle vratná – to znamená, že vám ji musí pronajímatel vrátit v okamžiku, kdy se stěhujete
z pronájmu pryč.

Co všechno byste měli o kauci a jejím vrácení vědět?

Kauce, jinými slovy jistota, je forma zajištění pohledávky pronajímatele vůči nájemci . Pronajímatel
bytu s sebou totiž nese riziko, že nájemce způsobí věcnou škodu v bytě, nebo že nesplní svoje
finanční závazky proti pronajímateli. Občanský zákoník tedy pronajímateli umožňuje vyžadovat po
nájemci peněžitou částku – kauci.
Kauce může být maximálně ve výši trojnásobku vašeho měsíčního nájmu.

JAK VYSOKÁ MŮŽE BÝT KAUCE?
Výška kauce se většinou pohybuje ve výši jednoho nebo dvou měsíčních nájmů – v případě
nadstandardně vybaveného bytu může být tato částka i vyšší, nikdy však nemůže činit více než 3
měsíční nájmy. Ve vaší nájemní smlouvě by měla být specifikována nejen výše kauce, ale také údaj o
tom, zda se kauce v průběhu vašeho nájemního vztahu doplňuje (třeba při vyčerpání její části), nebo
jak je úročena. Ve smlouvě by mělo být specifikováno také to, zda je nezaplacení nebo nedoplnění
kauce považováno za hrubé porušení povinností nájemce, které může být příčinou výpovědi z nájmu.

K ČEMU KAUCE SLOUŽÍ?
Vratná kauce slouží jako záruka pro pronajímatele. Jde o typ jakési zálohy, kterou může pronajímatel
použít k uhrazení škod vzniklých v bytě nájemcem, nebo v případě, že nájemce nezaplatil nájem,
zálohy na služby, případně jejich vyúčtování. Vždy ale platí povinnost pronajímatele kauci vrátit zpět
nájemci – a to po skončení nájmu.

!! Kauce nesmí být použita k uhrazení oprav spojených s běžnou údržbou a používáním bytu. !!

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
 Výše kauce by měla být sjednána v nájemní smlouvě. Tam by mělo být ukotveno také to, v jakých
případech může být z kauce čerpáno, za jakých podmínek bude kauce vrácena, ale také to, kdy musí
být vrácena.

 • Horní hranice pro stanovení výše kauce činí dle občanského zákoníku trojnásobek měsíčního
  nájemného – nepočítají se sem zálohy na služby.
 • Pronajímatel má ze zákona povinnost vrátit kauci po skončení nájmu, a to bez zbytečného odkladu.
  To v případě, že pokud není v nájemní smlouvě tento bod sjednán jinak.
 • Vrácení kauce se váže ke skončení nájmu, ne k vyklizení bytu.
 • Kvůli problematice s vrácením kauce vám doporučujeme sepsat předávací protokol, kde bude
  seznam případných škod, ale také výška jejich úhrady.

  CO O VRÁCENÍ KAUCE MOŽNÁ NEVÍTE
  Po skončení nájmu má nájemce právo nejen na vrácení kauce, ale také má nárok na vyplacení úroků
  z poskytnuté kauce – a to za dobu od jejího poskytnutí po vrácení. Výši úroků můžete také zahrnout
  do nájemní smlouvy, v opačném případě se výše úroků stanovuje dle zákonné stavby. Tyto úroky
  vychází z principu bankovního úvěru. Vzhledem k tomu, že je jako kauce poskytována finanční částka,
  se kterou může pronajímatel nakládat libovolně, vzniká nájemci právo na úroky.

  Vše související s kaucí si nechte zapracovat do nájemní smlouvy.
  Pronajímatel má právo kauci započíst k úhradě dlužného nájemného a nedoplatků při jejich vyúčtování.
  Jestliže dojde k poškození pronajímaného bytu, nebo jeho vybavení, může pronajímatel kauci použít na jejich uhrazení.
  Nájemcem způsobené škody však musí pronajímatel prokázat –
  ideálně za pomoci fotografií nebo svědků.
  Pokud si však myslíte, že si může nějaké důvody pronajímatel „jen tak“ vymyslet, není to pravda.
  Pronajímatel si kauci nesmí ponechat z důvodů běžného opotřebení bytu, které vzniklo jeho běžným užíváním.
  V takovém případě za vady odpovídá majitel bytu a kauce na tyto náklady nesmí být použita.
Nový stavební zákon slibuje zrychlení procesu. Naráží však na četná ALE
25. 08. 2021

Nový stavební zákon slibuje zrychlení procesu. Naráží však na četná ALE

Po novém stavebním zákonu volají developeři i soukromé osoby. Pomalý proces povolování staveb je výrazným limitem efektivního rozvoje měst a přispívá i k rostoucí ceně nemovitostí. Jaké změny slibuje nový stavební zákon?

Co prozradil index nemovitostí? Zájem o bydlení neklesá
30. 07. 2021

Co prozradil index nemovitostí? Zájem o bydlení neklesá

Cena nemovitostí vystřelila dramaticky vzhůru. Zužuje se nabídka rodinných domů, bytů i pozemků. Hypoteční sazby se zvyšují, nejistota mezi obyvateli roste. Navzdory všem zmíněným skutečnostem, neklesá zájem o pořízení domu, bytu nebo pozemku.

Když nákup nemovitosti řídí emoce. Jak kupovat či prodávat nemovitost v aukci?
30. 06. 2021

Když nákup nemovitosti řídí emoce. Jak kupovat či prodávat nemovitost v aukci?

S rostoucí poptávkou po bytech se stále častěji objevuje poměrně nová forma prodeje nemovitosti. Prodej nejvyšší nabídce. Jak probíhá aukce nemovitosti?

Anonymní nahlížení do katastru zůstane zachováno
26. 05. 2021

Anonymní nahlížení do katastru zůstane zachováno

Je to možná trochu Kocourkov. Nejdříve mělo být anonymní nahlížení do katastru zrušené, ale nakonec ministerstvo zemědělství změnilo názor.

Co byste měli vědět, než se pustíte do stavby zahradního domku.
29. 04. 2021

Co byste měli vědět, než se pustíte do stavby zahradního domku.

Budete potřebovat stavební povolení? Záleží na ploše, kterou chcete zastavět. Jak připravit základovou desku pod zahradní domek? To mnohem více se dozvíte v tomto článku. 

 

V době pandemie touží lidé po chatách a chalupách
01. 04. 2021

V době pandemie touží lidé po chatách a chalupách

Koronavirová pandemie rozpoutala nebývalou touhu po nákupu rekreačních nemovitostí. V některých krajích vzrostl počet prodaných nemovitostí o desítky procent. S rostoucí poptávkou rostou i ceny českých chat a chalup.

Zdražení bytů o více než 10 % ve velkých městech a zdražení hypoték v roce 2021
24. 02. 2021

Zdražení bytů o více než 10 % ve velkých městech a zdražení hypoték v roce 2021

I když odborníci na začátku koronavirové pandemie předpovídali něco jiného, tak díky neustálému nepoměru mezi nabídkou a poptávkou na trhu s nemovitostmi a nízkou úrokovou sazbou hypotéky, ceny stále rostou. A nyní se už odborníci naopak shodují v tom, že pád cen se nečeká.

Ceny bytů ve velkých městech loni opět výrazně vzrostly. V Praze podle dostupných informací stouply dokonce meziročně až o 13 procent, v Českých Budějovicích o 15 procent, v Brně či Liberci o více než 16 procent a v Ostravě téměř skoro o 25 procent.

Jak se změní pronájem nebytových prostor
27. 01. 2021

Jak se změní pronájem nebytových prostor

Ačkoliv ceny nemovitostí neklesají, zažívá trh nemovitostí několik změn. Jednou z nich je pokles zájmu o pronájem nebytových prostor a zároveň pokles cen nájemného. Co můžeme čekat do budoucna?

Nečekejte, jednejte. Nabídněte nemovitost k prodeji co nejdříve
30. 12. 2020

Nečekejte, jednejte. Nabídněte nemovitost k prodeji co nejdříve

U některých majitelů nemovitostí je vidět váhání, zda nabídnout nemovitost k prodeji právě teď. Ano! Existuje riziko, že se ceny nemovitostí budou snižovat. Je třeba využít aktuální zvýšené poptávky po nákupu nemovitostí.

Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů